SPIS TREŚCI

  Podstawy User Researchu – Discover Explore Test Listen (DETL).

  W poprzednim artykule omawialiśmy podstawy User Researchu. W tym artykule chciałabym rozwinąć temat oraz opowiedzieć o procesie DETL. Czym jest DETL (Discover, Explore, Test, Listen)? DETL to proces badawczy w user researchu, który składa się z czterech kroków:

  Discover (Odkryj) - staramy się zrozumieć sytuację, w jakiej znajdują się użytkownicy oraz ich potrzeby.

  Explore (Eksploruj) - pogłębiamy nasze zrozumienie użytkowników i ich potrzeb poprzez przeprowadzenie badań jakościowych lub ilościowych, takich jak ankiety.

  Test (Testuj) - sprawdzamy, jak użytkownicy korzystają z produktu lub usługi w prawdziwych warunkach poprzez wykorzystanie np. testów A/B.

  Listen (Słuchaj) - słuchamy opinii użytkowników i bierzemy je pod uwagę podczas iteracji i ulepszania produktu lub usługi.

  DETL to podejście iteracyjne, które pozwala nam ciągle uczyć się o użytkownikach i dostosowywać swoje podejście do badania wraz z postępem projektu.

  Etap pierwszy - Discover

  W procesie badawczym DETL pierwszym krokiem jest "Discover" (odkryj), który skupia się na zrozumieniu kontekstu i potrzeb użytkowników.

  W tym etapie wykorzystujemy różnorodne techniki badawcze, takie jak wywiady z użytkownikami, wstępne badania ankietowe, analiza danych czy weryfikacja konkurencji.

  Wywiady z użytkownikami to popularna technika, która umożliwia poznanie potrzeb, celów, nawyków oraz preferencji użytkowników. Owe wywiady można przeprowadzić na wiele sposobów na przykład poprzez: rozmowy online lub telefonicznie, osobiście (twarzą w twarz), aby uzyskać jak najwięcej informacji.

  Przeprowadzenie wstępnych badań ankietowych pozwala nam zbudować wstępny obraz użytkowników. Poznać ich preferencje i bardzo ogólnikowo określić ich potrzeby. Odkryć problemy na co dzień napotykane przez nich w podobnych do naszej, aplikacjach. Poprzez analizę danych demograficznych, zachowań online i preferencji zakupowych, możemy lepiej poznać użytkowników i ich potrzeby, a dzięki analizie konkurencji poznamy mocne i słabe strony ich produktów.

  Co umożliwi nam usprawnienie funkcjonalności aplikacji/stron www konkurencji, na które użytkownicy narzekają. Uchroni nas to również przed popełnieniem pewnych błędów, które popełnili inni.

  Badania ankietowe, wywiady i analiza raportów konkurencji to kilka metod badań

  Celem "Discover" jest uzyskanie szerszego zrozumienia użytkowników, ich potrzeb i oczekiwań, co pozwala na zastosowanie odpowiednich technik badawczych w kolejnych etapach DETL w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

  Potrzebujesz pomocy w odkryciu potrzeb użytkowników i analizie konkurencji? Skontaktuj się z nami

  Oświadczam, że wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy jest działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności

  Etap drugi - Explore

  Drugim krokiem procesu Discover Explore Test Listen (DETL) jest etap "Eksploruj”, który pozwala zgłębić wiedzę na temat użytkowników i ich potrzeb. Celem tego kroku jest pozyskanie szczegółowych informacji, umożliwiających stworzenie User Person i zrozumienie ich potrzeb. W fazie eksploracji stosuje się różnorodne techniki badawcze, takie jak:

  • Badania fokusowe - polegają na przeprowadzeniu grupowych dyskusji z użytkownikami w celu uzyskania wglądu w ich opinie, wrażenia i potrzeby związane z produktem lub usługą. Taka forma badań pozwala na poznanie szerokiej gamy opinii w krótkim czasie.

  • Badania indywidualne - polegają na przeprowadzeniu wywiadów lub rozmów z użytkownikami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich potrzeb, wrażeń i doświadczeń. Badania indywidualne pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji niż badania fokusowe.

  • Testy użyteczności - polegają na obserwacji zachowań i reakcji użytkowników podczas korzystania z produktu lub usługi. Testy te pozwalają na uzyskanie informacji na temat tego, jak użytkownicy korzystają z produktu lub usługi, jakie problemy napotykają i jak można poprawić ich doświadczenia.

  • Ankietowanie - polega na przeprowadzeniu ankiety w celu pozyskania informacji na temat preferencji, wrażeń i doświadczeń użytkowników związanych z produktem lub usługą. Ta forma badań pozwala na pozyskanie dużej ilości danych w krótkim czasie.

  Dzięki tej wiedzy możemy opracować rozwiązania, które będą lepiej zaspokajać potrzeby użytkowników.

  Etap trzeci – Test

  Trzeci krok w procesie Discover Explore Test Listen (DETL) nazywa się "Test”. Naszym głównym celem w tym etapie jest przeprowadzenie testów, aby zbadać, jak użytkownicy reagują na różne warianty produktu lub usługi. W ten sposób możemy zdobyć konkretną wiedzę na temat tego, jak produkt lub usługa działa w praktyce i jak użytkownicy wchodzą z nimi w interakcję. Jednym z najprostszych, a zarazem bardzo skutecznych sposobów „testowania” są testy A/B.

  Testy A/B polegają na wprowadzeniu dwóch różnych wariantów produktu lub usługi i porównaniu ich skuteczności, aby zidentyfikować lepsze rozwiązanie. Możemy na przykład stworzyć dwa warianty przycisku CTA (Call to Action) i na podstawie danych wybrać rozwiązanie, które lepiej konwertowało użytkowników.

  Eye-tracking może być ciekawym rozwiązaniem, jeśli mamy na to budżet i możliwości. Dzięki śledzeniu ruchu oczu użytkowników podczas korzystania z produktu lub usługi możemy odkryć jakie elementy są dla nich najważniejsze, które najbardziej przyciągają uwagę użytkowników. Innym równie interesującym sposobem analizy zachowania użytkowników są heatmapy.

  Heatmapy są stosowane w celu zrozumienia, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z danym produktem lub usługą, a także do identyfikacji obszarów, które wymagają ulepszeń. Dzięki heatmapie możemy łatwo i szybko zidentyfikować, które elementy strony lub aplikacji przyciągają uwagę użytkowników, a które są ignorowane. Dzięki temu możemy opracować optymalne dla doświadczenia użytkownika rozwiązania i ulepszyć nasz produkt lub usługę.

  Metoda "think aloud" to technika, która polega na badaniu, jak użytkownicy myślą i reagują podczas korzystania z produktu lub usługi, prosząc ich o wyrażanie swoich myśli na bieżąco. Dzięki temu można zrozumieć, co użytkownicy myślą o produkcie lub usłudze, co im się podoba, a co nie oraz jakie są ich potrzeby.

  Dzięki owym testom możemy zebrać cenne informacje na temat interakcji użytkowników z produktem lub usługą, co przekłada się na naszą wiedzę umożliwiające projektowanie lepszych bardziej spełniające potrzeby użytkowników rozwiązań.

  Etap czwarty – Listen

  Czwarty etap procesu Discover Explore Test Listen (DETL) to "Słuchaj”. W tym etapie naszym głównym celem jest analiza zgromadzonych wcześniej informacji i wniosków, aby zrozumieć, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat produktu lub usługi, jakie są ich potrzeby, oczekiwania i wrażenia.

  Analiza danych obejmuje przegląd, porządkowanie i analizę danych, takich jak notatki, nagrania, transkrypcje, wyniki ankiet itp. Pozwala to na identyfikację powtarzających się wzorców i tematów oraz lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników.

  Bardzo użyteczną techniką na etapie słuchania jest wykorzystanie tzw. „historyjek użytkowników” czyli User Stories. User Stories to fikcyjne historie lub przypadki użycia, które opisują, jak użytkownicy będą korzystać z produktu lub usługi w różnych sytuacjach. User Stories pomagają w zrozumieniu, jakie są potrzeby użytkowników w różnych kontekstach i sytuacjach.

  Największą zaletą User Stories jest to, że dają nam inny wgląd na dany problem lub funkcjonalność. Dużo łatwiej nam jest zrozumieć przedstawione dane, kiedy opisywane są one na przykładzie – potrafimy sobie zobrazować sytuację i praktyczne zastosowanie określonej funkcjonalności.

  Podsumowanie

  Wiemy już, że DETL się z czterech kroków.

  1. Odkrycie, które obejmuje zrozumienie kontekstu i potrzeb użytkowników poprzez techniki takie jak wywiady, obserwacja i analiza danych.
  2. Eksploracja, której celem jest zdobycie szczegółowej wiedzy na temat użytkowników i ich potrzeb poprzez techniki takie jak grupy fokusowe, indywidualne wywiady i testowanie użyteczności.
  3. Testowanie, które polega na testowaniu, jak użytkownicy oddziałują z produktem lub usługą w realnych warunkach.
  4. Słuchanie, które polega na zbieraniu opinii od użytkowników i włączaniu ich do procesu projektowania.

  Po przeczytaniu tego artykułu oraz poprzedniego pt. „Jak sprawdzić pomysł na start-up? Podstawy user researchu.”, wiesz już całkiem dużo na temat User Resarchu. Jeśli chciałbyś/łabyś dowiedzieć się więcej na tematy związane z Designem zapraszam Cię do sekcji „Design” na naszym blogu, gdzie możesz znaleźć artykuły na przykład o self-service designie i nie tylko!

  Kategorie
  Najnowsze posty
  Tagi
  Anna Ludwin

  Autor

  Anna Ludwin

  Anna jest naszym UX/UI Designerem i pracuje z naszymi klientami nad ślicznymi i funkcjonalnymi aplikacjami. Fot. Daniel Bienias

  Stwórzmy razem nowy projekt!

  Pierwszym krokiem do współpracy jest rozmowa, na której lepiej poznamy Twój projekt i zbierzemy informacje dotyczące problemów, które powinien rozwiązywać gotowy produkt. Odpowiemy również na wszelkie Twoje pytania dotyczące Twojego projektu i współpracy. Od samego początku będzie się opiekował Tobą Maks Konarski - nasz CEO/Co-founder, który posiada wieloletnie doświadczenie jako Software Developer i Konsultant IT, który przedstawi Ci zespół specjalistów już na następnym spotkaniu - i wspólnie doprecyzujemy zakres funkcjonalności, jakie powinno zawierać MVP. Przygotowane podczas spotkań materiały posłużą nam do wykonania estymacji kosztów, które przedstawimy Ci nie później niż w 3 tygodnie po zgłoszeniu mailowym.

  Omówmy szczegóły Twojego projektu!

  Twój adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką *