SPIS TREŚCI

  MVP Product Development - od pomysłu po testowanie produktu, roadmapa w MVP.

  Facebook, Twitter, Zappos, Uber co łączy te marki? Wszystkie zaczynały od MVP. Odpowiednie poprowadzenie MVP od pomysłu, aż do jego testowania i udostępnienia użytkownikom nie jest proste. Dlatego wiec, wiele przedsiębiorstw, start-upów wykorzystuje pewną metodę zwaną roadmapą (ścieżką MVP). Roadmapa nie jest oczywiście jedyną metodą, która wspomoże Twój start-up i development MVP, lecz w tym artykule na niej się skupimy.

  1920x1080 (2).png

  Czym jest roadmapa MVP?

  Roadmapa MVP to plan, który określa, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć ten minimalny zestaw funkcji. Jest to ważne dla zespołów tworzących nowe produkty, ponieważ pozwala im skoncentrować się na najważniejszych elementach produktu i uniknąć rozpraszania się na mniej istotne funkcjonalności. W roadmapie MVP powinno się określić:

  • Cele produktu i cele biznesowe
  • Grupę docelową
  • Funkcje i cechy MVP
  • Harmonogram
  • Budżet

  Jak roadmapa MVP może pomóc, przeprowadzić projekt od pomysłu do testowania produktu?

  Wykorzystanie roadmapy MVP pozwala ustrukturyzować cały proces tworzenia MVP co zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia projektu.

  Zacznę więc po kolei.

  Cel istnienia produktu i cele biznesowe w MVP:

  Cel istnienia produktu i cele biznesowe to informacje o tym, jakie korzyści ma przynieść MVP i jakie są główne cele biznesowe, które ma ono spełniać. Cel istnienia produktu i cele biznesowe w roadmapie MVP powinny być jasno określone i zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu. Powinny być też spójne z ogólną strategią biznesową firmy, mogą obejmować następujące elementy:

  • Cel ogólny: określenie, jaki jest główny cel produktu i jakie korzyści ma przynieść jego użytkownikom.
  • Cele biznesowe: określenie, jakie są główne cele biznesowe produktu, np. zwiększenie przychodów, zwiększenie lojalności klientów itp.
  • KPI (Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki wydajności): określenie, jakie wskaźniki będą mierzone, aby ocenić, czy produkt spełnia swoje cele biznesowe.

  Określenie grupy docelowej

  Grupą docelową w MVP będą główni użytkownicy MVP, pozwala to zespołowi lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania tej grupy. Tak samo jak cele biznesowe, grupa docelowa powinna być jasno określona i zrozumiała dla wszystkich członków zespołu. Powinna być też spójna z ogólną strategią biznesową firmy. Grupa docelowa w roadmapie MVP może obejmować następujące elementy:

  1. Charakterystyka demograficzna: określenie cech demograficznych grupy docelowej, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania itp.
  2. Potrzeby i oczekiwania: określenie, jakie potrzeby i oczekiwania ma grupa docelowa wobec produktu.
  3. Aktywności: określenie, w jaki sposób grupa docelowa będzie korzystać z produktu i jakie są jej nawyki zakupowe.
  4. Problemy i potrzeby: określenie, jakie problemy i potrzeby ma grupa docelowa i jak produkt może im pomóc.
  5. Rozwiązania technologiczne: określenie z jakich platform i urządzeń korzysta grupa docelowa np. iOS, Android.

  Ustalenie funkcji i cech MVP:

  Funkcje i cechy to informacje o tych elementach produktu, które są niezbędne do tego, aby MVP spełniało swoje cele i było użyteczne dla grupy docelowej. Funkcje i cechy w roadmapie MVP mogą obejmować następujące elementy:

  Funkcje kluczowe: określenie najważniejszych funkcji produktu, które są niezbędne do tego, aby spełniał swoje cele.

  Funkcje dodatkowe: określenie funkcji, które są mniej ważne, ale mogą być użyteczne dla grupy docelowej.

  Cechy wizualne: określenie, jak produkt ma wyglądać i jakie ma mieć cechy wizualne, takie jak np. interfejs użytkownika czy branding. Integracje: określenie, jak produkt będzie integrować się z innymi systemami czy narzędziami.

  Ustalenie harmonogramu

  Harmonogram w roadmapie MVP to plan, w którym określa się kolejność, w jakiej poszczególne funkcje i cechy MVP będą dodawane. Jest to ważne, ponieważ pozwala zespołowi lepiej zarządzać czasem i zasobami, a także lepiej planować kolejne etapy projektu.

  Harmonogram w roadmapie MVP powinien być elastyczny i dostosowany do zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Może być też konieczne dostosowywanie harmonogramu w miarę postępów w projekcie, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się okoliczności.

  Harmonogram w roadmapie MVP powinien składać się z:

  1. Kolejności dodawania poszczególnych funkcji i cech: określenie, które funkcje i cechy MVP będą dodawane jako pierwsze i które później.
  2. Szacunkowego czasu realizacji poszczególnych etapów: określenie, ile czasu zajmie dodanie poszczególnych funkcji i cech.
  3. Przydziału zasobów: określenie, jakie zasoby (np. ludzkie, finansowe) będą potrzebne do realizacji poszczególnych etapów.
  4. Milestones (kamienie milowe): określenie ważnych etapów projektu, takich jak np. uruchomienie testów beta czy wersja 1.0 produktu.

  Dzięki harmonogramowi w roadmapie MVP zespół może lepiej zarządzać czasem i zasobami, a także lepiej planować kolejne etapy projektu. Pozwala to również lepiej komunikować postępy i plany zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

  Określenie budżetu

  Budżet w roadmapie MVP to informacje o tym, jakie zasoby będą potrzebne do realizacji poszczególnych etapów projektu. Jest to ważne, ponieważ źle określony budżet może doprowadzić do wielu opóźnień i nietrafionych terminów, zwiększa ryzyko konkurencji wydania podobnego produktu przed nami.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego wydanie produktu jako pierwszy jest bardzo ważne zapraszam Cię do przeczytania artykułu pt. „Jak określić zakres funkcjonalności MVP”.

  W najgorszym wypadku źle określony budżet może doprowadzić do bankructwa i upadku start-upu.

  Potrzebujesz pomocy z określeniem budżetu na Twój produkt MVP? Skontaktuj się z nami i omówmy Twój projekt.

  Oświadczam, że wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy jest działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności

  Budżet w roadmapie MVP może obejmować następujące elementy:

  a. Koszty pracowników: określenie, ile kosztują poszczególne pracownicy i ile czasu będą poświęcać na projekt.

  b. Koszty narzędzi i oprogramowania: określenie, ile kosztują narzędzia i oprogramowanie, które będą potrzebne do realizacji projektu.

  c. Koszty materiałów i usług zewnętrznych: określenie, ile kosztują materiały i usługi zewnętrzne, które będą potrzebne do realizacji projektu.

  d. Szacunkowy całkowity koszt projektu: określenie, ile całkowicie będzie kosztować realizacja projektu.

  1920x1080 (1).png

  Faza pre-seed, czyli etap przed pomysłem.

  Czytając ten artykuł pewnie przyszło Ci do głowy „hej to brzmi bardzo podobnie do fazy pre-seed”. Jeśli nie, i chcesz dowiedzieć się czym jest faza pre-seed i seed zapraszam Cię do naszego artykułu na ten temat. W dużym skrócie faza pre-seed to etap w procesie tworzenia start-upu, który poprzedza fazę seed. Jest to pierwszy etap, w którym należy określić cel produktu i cele biznesowe, grupę docelową oraz funkcje i cechy produktu. W fazie pre-seed należy również opracować budżet i harmonogram projektu.

  Brzmi znajomo?

  Faza pre-seed jest ważna, ponieważ pozwala opracować solidny plan, który będzie służył jako podstawa do dalszych prac nad produktem. Należy przeprowadzić badania rynku, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania grupy docelowej oraz określić, jakie funkcje i cechy są najważniejsze dla tej grupy. Wiedza ta jest niezbędna do opracowania roadmapy MVP.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o fazie pre-seed i seed przeczytaj nasz artykuł.

  Podsumowanie

  Roadmapa MVP to plan, który określa, jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić projekt od pomysłu do testowania produktu. Roadmapa MVP składa się z kilku elementów, takich jak cel produktu i cele biznesowe, grupa docelowa, funkcje i cechy oraz budżet i harmonogram.

  Cel produktu i cele biznesowe w roadmapie MVP określają, co ma osiągnąć produkt i jaki ma być jego główny cel biznesowy.

  Grupa docelowa w roadmapie MVP to określenie, kto będzie głównym odbiorcą MVP.

  Budżet w roadmapie MVP to informacje o tym, jakie zasoby (np. ludzkie, finansowe) będą potrzebne do realizacji poszczególnych etapów projektu.

  Harmonogram w roadmapie MVP to plan, w jaki sposób poszczególne etapy projektu będą realizowane w czasie.

  Jak możemy Ci pomóc? W naszej działalności przygotowaliśmy wiele MVP, a roadmapa to część tego procesu. Jeśli chciałbyś naszej pomocy skontaktuj się z nami. Jeśli jeszcze nie jesteś na tym etapie przeczytaj kilka naszych artykułów.

  Artykułem, który warto przeczytać jako następny jest „Czy potrzebujesz natywną aplikację mobilną?”.

  Kategorie
  Najnowsze posty
  Tagi

  Stwórzmy razem nowy projekt!

  Pierwszym krokiem do współpracy jest rozmowa, na której lepiej poznamy Twój projekt i zbierzemy informacje dotyczące problemów, które powinien rozwiązywać gotowy produkt. Odpowiemy również na wszelkie Twoje pytania dotyczące Twojego projektu i współpracy. Od samego początku będzie się opiekował Tobą Maks Konarski - nasz CEO/Co-founder, który posiada wieloletnie doświadczenie jako Software Developer i Konsultant IT, który przedstawi Ci zespół specjalistów już na następnym spotkaniu - i wspólnie doprecyzujemy zakres funkcjonalności, jakie powinno zawierać MVP. Przygotowane podczas spotkań materiały posłużą nam do wykonania estymacji kosztów, które przedstawimy Ci nie później niż w 3 tygodnie po zgłoszeniu mailowym.

  Omówmy szczegóły Twojego projektu!

  Twój adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką *