SPIS TREŚCI

  Na co zwracają uwagę Fundusze Venture Capital przy analizie MVP?

  Prezentujemy nasze doświadczenie ze współpracy z wiodącymi Funduszami działającymi w Polsce, Europie Zachodniej i USA.

  Dla jasności – co traktujemy jako MVP?

  MVP – jest to angielski akronim od „minimum viable product” i oznacza w praktyce rozwiązanie, które w minimalnym, ale jednocześnie fundamentalnym stopniu realizuje określone założenia biznesowe danego przedsięwzięcia. Podejście MVP oznacza, że zanim wypuścimy finalną wersję produktu, aplikacji, czy też usługi – wypuszczamy jego „podstawową” wersję o podstawowej użyteczności, dzięki której dowiemy się jak na nią reaguje rynek i czy jesteśmy w stanie przyciągnąć dzięki niej klientów.

  Samo opracowanie MVP jest jednak niewystarczające, by pozyskać finansowanie typu Venture Capital, zwłaszcza od profesjonalnych funduszy

  Venture Capital lub Private Equity, które analizują inwestycje wielowymiarowo, badając przy tym różne ryzyka.

  Najczęściej są to:

  • Zespół
  • Produkt (czyli MVP)
  • Rynek

  Fundamentalną kwestią, która zawsze jest absolutnym priorytetem analiz Funduszy VC jest jakość Zespołu, który opracował MVP. Przy dokonywaniu scoringu zespołu analizują:

  Leadership – czyli jakość przywództwa i umiejętności miękkich w zespole, które są absolutnie niezbędne do osiągania sukcesu w danym biznesie. Jest to kryterium, które coraz częściej jest poddawane szczegółowej analizie – np. podczas spotkań typu assesment, background checks a nawet testów psychometrycznych. Wynika to z tego, że wiele świetnych konceptów upada, nie dlatego, że MVP było słabe, ale z powodu braku odpowiedniej komunikacji, motywacji i umiejętności pracy zespołowej, w gronie liderów danej organizacji.

  Doświadczenie zespołu w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć i projektów. Im jest ono większe, tym oczywiście lepiej. Warto pamiętać, że partnerzy funduszy pytają nie tylko o poprzednie sukcesy, ale i też o wyniesione doświadczenia z projektów, które się nie powiodły. Jest to zwłaszcza istotne dla Funduszy z Europy Zachodniej i USA, które cenią ludzi, którzy otwarcie mówią czego nauczyli się ze swoich porażek i są w stanie wiarygodnie pokazać, że ta nauka konwertuje się na sukcesy.

  Kompletność zespołu rozumianą jako komplementarność kompetencji poszczególnych jego członków. Preferowane są zespoły, w których członkowie uzupełniają się nawzajem pod względem umiejętności, doświadczenia i cech charakteru. Obejmuje to połączenie umiejętności technicznych, biznesowych, marketingowych, operacyjnych i miękkich. Różnorodność w zespole jest coraz częściej wysoko oceniania i w niektórych przypadkach wręcz pożądana.

  Kryteriów, które są badane jest zdecydowanie więcej, ale te naszym zdaniem są najczęściej badane. Warto wspomnieć oczywistą rzecz, że zdecydowana większość funduszy daje twarde no-go dla zespołów, w których są członkowie, którzy nie przechodzą podstawowego KYC: różne niejednoznaczności i problemy związane z prawem, podatkami, nieuregulowanymi zobowiązaniami itp.

  Na co zatem zwracają szczególną uwagę Fundusze VC przy analizie MVP?

  W jaki sposób dany produkt spełnia założenia MVP? Czy to rzeczywiście MVP?

  Fundusze przede wszystkim badają czy zdefiniowany problem dla określonej grupy docelowej jest rozwiązywany i jeśli tak to w jakim stopniu? Analizują, czy rozwiązanie jest atrakcyjne dla klientów i czy odpowiedzieli oni pozytywnie na prezentowane MVP. Sprawdzają również czego brakuje klientom, jaka jest ich elastyczność cenowa na dane rozwiązanie?

  Fundusze na tym etapie mogą dać no-go w przypadku dojścia do wniosku, że rozwiązanie nie spełnia założeń, jest za drogie w stosunku do skali rozwiązywanego problemu lub po prostu jest fundamentalnie nieatrakcyjne dla klientów (feedback klientów jest negatywny). Tzw. praktyka mystery shopping ze strony funduszy jest coraz częstsza i jest uzupełnieniem analizy danych i KPI zebranych podczas testów MVP (np. takich jak wskaźniki zaangażowania użytkowników, tempo wzrostu, CAC, reakcje rynku i feedback kluczowych użytkowników).

  Czy to jest faktycznie unikalny, minimalny produkt, czy też jest to tzw. feature?

  Inwestorzy z natury niechętnie podchodzą do konceptów biznesowych, które swoją charakterystyką sprowadzają się do w zasadzie jednej unikalnej funkcjonalności, która nie stanowi sprzedawalnego produktu, albo może zostać szybko (i łatwo) wprowadzona przez konkurencję, która oferuje już podobne rozwiązania na danym rynku.

  Jaka jest techniczna jakość wykonanego MVP? Czy jest skalowalne?

  Inwestorzy oceniają, czy technologia lub rozwiązania leżące u podstaw MVP są od strony użytej technologii przyszłościowe, dobrze przemyślane, nie stwarzają ryzyka dla klientów i czy mogą być skalowane w miarę rozwoju firmy. Oceniana jest również technologia od strony szybkości działania. Sprawdzana jest również jakość i kompletność dokumentacji i czy określone rozwiązania stanowią przewagę konkurencyjną, czy raczej ryzyko. Fundusze VC coraz częściej zatrudniają zewnętrznych specjalistów do weryfikacji tego obszaru. Jest to tzw. badanie techniczne/software due diligence.

  Czy rozwiązanie ma potencjał na monetyzację i zarabianie pieniędzy? Jaka jest wartość kreowana przez MVP?

  Czasy, gdy fundusze VC oferowały spore środki na rozwój MVP bez patrzenia na to jak dany biznes i kiedy będzie zarabiał kończą się. MVP powinno pokazać, że na danym rozwiązaniu można zarabiać pieniądze – a konkretnie generować pozytywny cash flow. Fundusze analizują jaka skala sprzedaży jest niezbędna do tzw. „wyjścia nad wodę” – generowania pozytywnego wyniku, zwłaszcza na poziomie operacyjnym. W otoczeniu wolatylnego rynku i wysokich wysokich stóp procentowych jakie obecnie mamy – pokazanie wiarygodnych i niezbyt odległych ram czasowych, w których dany koncept zaczyna pokazywać rentowność jest coraz bardziej pożądane.

  Jaki jest plan dalszego rozwoju produktu? Czy zespół posiada roadmapę kolejnych funkcjonalności?

  Inwestorzy chcą zrozumieć, jak zespół planuje rozwijać produkt po początkowej fazie MVP, w tym potencjalne rozszerzenia produktu, nowe funkcje i w jaki sposób przekładają się na planowane przychody z biznesu.

  Podsumowując, fundusze VC oceniają wielowymiarowo MVP pod kątem jego potencjału rynkowego, kompletności, realizacji technicznej, modelu biznesowego, danych i wyników testów, jednak jak zawsze – to zespół odpowiedzialny za rozwój danego produktu ma największe znaczenie.

  Kategorie
  Najnowsze posty
  Tagi

  Stwórzmy razem nowy projekt!

  Pierwszym krokiem do współpracy jest rozmowa, na której lepiej poznamy Twój projekt i zbierzemy informacje dotyczące problemów, które powinien rozwiązywać gotowy produkt. Odpowiemy również na wszelkie Twoje pytania dotyczące Twojego projektu i współpracy. Od samego początku będzie się opiekował Tobą Maks Konarski - nasz CEO/Co-founder, który posiada wieloletnie doświadczenie jako Software Developer i Konsultant IT, który przedstawi Ci zespół specjalistów już na następnym spotkaniu - i wspólnie doprecyzujemy zakres funkcjonalności, jakie powinno zawierać MVP. Przygotowane podczas spotkań materiały posłużą nam do wykonania estymacji kosztów, które przedstawimy Ci nie później niż w 3 tygodnie po zgłoszeniu mailowym.

  Omówmy szczegóły Twojego projektu!

  Twój adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką *