SPIS TREŚCI

  Automatyzacja testowania oprogramowania: korzyści i najlepsze praktyki

  Automatyzacja testowania oprogramowania to proces testowania i weryfikacji oprogramowania za pomocą specjalistycznych narzędzi, zgodnie z ramami automatyzacji testów.

  Narzędzia testują oprogramowanie, aby sprawdzić, czy spełnia niezbędne wymagania. Jeśli tak, oprogramowanie zostanie wydane do kolejnego etapu lub produkcji.

  Celem automatyzacji testów w rozwoju oprogramowania jest znalezienie błędów, zidentyfikowanie wąskich gardeł, sprawdzenie brakujących wymagań i ostatecznie poprawa jakości oprogramowania. Proces ten nie jest nowością i jest stosowany od około 1970 roku.

  Z biegiem czasu i rosnącym zapotrzebowaniem na oprogramowanie w cyfrowym krajobrazie, proces ten jest obecnie szeroko stosowany, aby zapewnić szybszą produkcję i dostawę.

  Zrozumienie automatyzacji testowania oprogramowania

  Automatyzacja testowania oprogramowania polega na testowaniu oprogramowania za pomocą różnych narzędzi i ram testowania oprogramowania bez interwencji manualnej lub ludzkiej.

  Zakres automatyzacji jest zawsze ewoluujący i tworzy dynamiczny krajobraz rozwoju oprogramowania z narzędziami testowymi. Te automatyczne narzędzia testowe były ograniczone do wykonywania podstawowych zadań na początku.

  Jednak w miarę jak narzędzia stawały się coraz bardziej zaawansowane, stawały się bardziej zdolne. Ostatecznie umożliwiły testerom pisanie i wykonywanie skryptów testów automatycznych.

  Obecnie istnieje wiele rodzajów narzędzi do automatycznego wykonywania testów, takich jak,

  • Testowanie funkcjonalne,
  • Testowanie niefunkcjonalne,
  • Testowanie jednostkowe,
  • Testowanie dymne,
  • Testowanie wydajności,
  • Testowanie regresyjne,
  • Testowanie oparte na danych, itp.

  Czytaj więcej: Zalety współpracy z software housem

  Ale jak automatyzacja testów różni się od testowania manualnego? Oto niektóre z różnic:

  Automatyczne testowanie

  • Eliminuje nudę, ponieważ QA deleguje powtarzalne zadania na komputer.
  • Automatyczne testowanie jest wykonywane przy użyciu narzędzi do testowania oprogramowania oraz określonych ram i skryptów.
  • Bardziej niezawodne dla powtarzalnych zadań i zapewnia większą dokładność.
  • Zazwyczaj mniej czasochłonne.
  • Opłacalne w dłuższej perspektywie.

  Testowanie manualne

  • Może być powtarzalne i nudne.
  • Testowanie manualne jest wykonywane przez ludzi bez żadnych skryptów.
  • Mniej niezawodne, ponieważ jest podatne na błędy ludzkie.
  • Bardzo czasochłonny proces.
  • Wymaga większego budżetu na długotrwałe stosowanie procesu.

  Dlatego pokazuje, że automatyzacja testów przynosi korzyści cyklowi życia rozwoju oprogramowania, identyfikując wcześnie błędy, optymalizując wykorzystanie zasobów i przyspieszając rozwój przez automatyzację powtarzalnych zadań.

  Korzyści z automatyzacji testowania oprogramowania

  Zwiększone pokrycie testów

  Dzięki automatycznym procesom QA, testy automatyzacji wykonują dużą liczbę przypadków testowania oprogramowania.

  Poprawiona dokładność i spójność

  Ponieważ nie są zaangażowane żadne zadania manualne, proces jest bardziej spójny i wolny od błędów, a ostatecznie zapewnia większą dokładność niż proces manualny.

  Wczesne wykrywanie wad

  Jedną z konkretnych korzyści automatyzacji testów jest pomoc w wykrywaniu różnych wad, takich jak błędy, i zmniejszanie ryzyka technicznego.

  Opłacalność

  Związane z tym, co powiedzieliśmy powyżej, wykrywanie błędów i zapewnienie mniejszej liczby błędów sprawia, że automatyzacja jest opłacalnym procesem testowania.

  Zwiększona produktywność zespołu

  Automatyzacja testów przynosi korzyści zespołowi, redukując powtarzalne zadania i odciążając programistów. W rezultacie proces jest bardzo korzystny dla zwiększenia produktywności zespołu i pozwala zespołowi skupić się na dalszym rozwoju.

  Szybszy czas wejścia na rynek

  Automatyzacja zapewnia bardziej ciągły proces testowania, umożliwiając szybsze wdrażanie i dostarczanie na rynek.

  Najlepsze praktyki w automatyzacji testowania oprogramowania

  Aby zapewnić najlepsze praktyki automatyzacji testów, istotne jest rozpoczęcie od wyboru odpowiednich przypadków testowych, a następnie ich ocena, aby znaleźć odpowiednie przypadki.

  Następnie należy ustalić priorytety dla testów, które weryfikują podstawowe funkcjonalności i oferują długoterminowe korzyści. Obejmuje to również tworzenie wielokrotnie używalnych skryptów testów automatycznych, które stymulują działanie i interakcję.

  Najlepsze praktyki automatyzacji obejmują również wdrażanie ciągłej integracji, aby zmniejszyć częste błędy, identyfikować błędy i zmniejszać koszty rozwoju. Następnie jest DevOps, który jest jedną z istotnych najlepszych praktyk automatyzacji testów.

  Zachęca firmy do wspierania praktyk między-zespołowych w celu przełamania Silosów i usprawnienia procesu dostarczania oprogramowania. Następnie monitoruj wyniki testów i utrzymuj zestawy automatyzacji w następujący sposób:

  • Planowanie podejścia do zarządzania danymi testowymi,
  • Aktualizowanie przypadków testowych,
  • Refaktoryzacja kodów testowych,
  • Zwiększanie pokrycia testami,
  • Adresowanie niepowodzeń testów,
  • Automatyzacja nowych przypadków testowych,
  • Dokumentowanie wszystkiego.

  Wybór odpowiednich narzędzi automatyzacyjnych

  Kryteria oceny

  Oceń kryteria narzędzi automatyzacyjnych, zadając niezbędne pytania.

  • Czego wymaga projekt?
  • Czy Twój zespół może wykorzystać wymagane narzędzia lub czy ma wystarczające umiejętności do ich wykorzystania?
  • Jaki jest budżet zespołu?
  • Jakie funkcje są poszukiwane?
  • Jakie są możliwości integracji?

  Narzędzia typu open-source vs. komercyjne

  Narzędzia typu open-source są zazwyczaj darmowe, podczas gdy narzędzia komercyjne nie są. Co więcej, narzędzia open-source mają luki w bezpieczeństwie, brak stabilności i oferują ograniczone funkcje.

  Z drugiej strony, korzyści z komercyjnych narzędzi do automatyzacji testów polegają na

  tym, że są bardziej niezawodne i bezpieczne, zaprojektowane z myślą o potrzebach, oferują szeroki zakres funkcji i więcej.

  Jednak te narzędzia mają również pewne wady poza kosztami, takie jak brak możliwości dostosowania, ograniczone platformy, a niektóre nawet pobierają dodatkowe opłaty za wsparcie klienta.

  Niektóre z popularnych frameworków automatyzacji (open-source i komercyjne) to:

  • Selenium,
  • Appium,
  • Katalon Studio,
  • Cypress,
  • Robotium,
  • Watir,
  • JUnit,
  • OpenText UFT One,
  • Ranorex,
  • TestComplete, itp.

  Wsparcie dla różnych typów testów

  Wybrane narzędzia muszą wspierać szerszy zakres typów testów, takich jak testowanie bezpieczeństwa, testowanie dymne, testowanie ROI, testowanie jednostkowe, automatyzacja testowania regresji itp.

  Należy również sprawdzić, czy narzędzia są kompatybilne z istniejącym systemem i środowiskiem organizacji. Szukaj narzędzi, które oferują skalowalność i elastyczność, ponieważ pozwoli to narzędziom dostosować się do nowych zmian w oprogramowaniu podczas testowania.

  Pokonywanie wspólnych wyzwań

  Konfiguracja stabilnego środowiska przy inicjowaniu konfiguracji automatyzacji jest jednym z najlepszych sposobów na skuteczną implementację automatyzacji QA.

  Radzenie sobie z dynamicznymi interfejsami poprzez wykorzystanie stabilnych lokalizatorów, używanie bardziej solidnych selektorów XPath i CSS, regulowanie konserwacji i aktualizacji itp. Jeśli istnieją niestabilne testy lub testy, które zawodzą bez widocznej przyczyny, oto co można zrobić:

  • Zidentyfikuj główną przyczynę awarii,
  • Powtórz wykonanie testu,
  • Ustal priorytety dla stabilnych testów,
  • Usuń niestabilny test,
  • Podejmij środki zapobiegawcze itp.

  Pokonywanie wyzwań w automatyzacji testowania oprogramowania wymaga również regularnego utrzymania skryptów testowych, zarządzania danymi testowymi i środowiskiem oraz właściwej współpracy między zespołami.

  Integracja automatyzacji do procesów rozwoju

  Wdrażanie zwinnych i iteracyjnych metodologii to najlepszy sposób na integrację automatyzacji, ponieważ promuje adaptację i zwiększa elastyczność.

  Integracja testowania napędzanego rozwojem lub TDD zapewnia szybsze debugowanie, modułowy rozwój, współpracę między-zespołową, jasną dokumentację itp.

  Istnieje również rozwój napędzany zachowaniem lub BDD, podejście do rozwoju oprogramowania, które podkreśla zachowanie użytkownika na podstawie interakcji i pomaga zaspokoić potrzeby docelowej grupy odbiorców.

  Zapewnienie jakości i niezawodności testów

  Implementacja efektywnego projektu testowego - jest niezbędna do wczesnego wykrywania błędów i defektów.

  Regularne przeglądy i refaktoryzacja - pomagają zidentyfikować luki w rozwoju i zapewnić lepszą konserwację.

  Wprowadzenie testowania eksploracyjnego - pozwala testerowi testować system na bieżąco i zapisywać pomysły przed ich wykonaniem.

  Strategie testowania regresyjnego - w procesie tym, testerzy jakości oceniają aspekty funkcjonalne i niefunkcjonalne w celu identyfikacji błędów i problemów.

  Testowanie wydajności i obciążenia - skupia się na skalowalności, wykorzystaniu zasobów i zachowaniu systemu, aby sprawdzić wydajność, gdy wielu użytkowników korzysta z niego jednocześnie.

  Zarządzanie środowiskiem testowym - pomaga organizacjom przyspieszyć wydanie oprogramowania.

  Skalowanie wysiłków automatyzacyjnych

  Równoległe wykonanie testów - redukuje ogólny czas wykonania testów, umożliwiając wykonanie wielu testów w różnych przeglądarkach.

  Rozproszone środowiska testowe - zwiększają efektywność pracy i umożliwiają szybsze cykle informacji zwrotnych.

  Rozwiązania oparte na chmurze - zwiększają pokrycie testów, oferują dostęp do szerszej gamy przeglądarek i urządzeń oraz zapewniają szybsze wykonanie testów.

  Konteneryzacja i mikrousługi - przyspieszają rozwój i zapewniają lepsze wykorzystanie zasobów.

  Automatyczne przygotowanie i wdrażanie - dzięki tym działaniom zespoły mogą szybciej wprowadzać produkty na rynek i utrzymać przewagę w cyfrowym krajobrazie.

  Monitorowanie i optymalizacja - są niezbędne do poprawy jakości oraz zwiększenia niezawodności i efektywności.

  Mierzenie sukcesu i zwrotu z inwestycji

  Definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

  KPI pomagają firmom i organizacjom mierzyć i śledzić postępy w rozwoju oprogramowania oraz wydajność organizacji.

  Śledzenie metryk wykonania testów

  Śledzenie metryk wykonawczych testów zapewnia głębszy i lepszy wgląd w przypadki testowe i pokazuje procent udanych wykonanych testów.

  Analiza wskaźników defektów

  Śledzenie i analizowanie liczby defektów pomaga zidentyfikować najczęstsze błędy i ich przyczyny, co z kolei pomaga poprawić jakość oprogramowania w przyszłości.

  Obliczanie oszczędności czasu i kosztów

  Oblicz oszczędności czasu i kosztów dzięki wdrożeniu automatyzacji, zwiększając efektywność testowania i poprawiając jakość aplikacji internetowych.

  Raportowanie i komunikacja z interesariuszami

  Raportowanie do interesariuszy automatyzacji testów musi być jasne i podkreślać efektywność. Jest to kluczowe, aby zachęcić interesariuszy do dzielenia się opiniami lub obawami i poprawić komunikację.

  Inicjatywy ciągłego doskonalenia

  Oprócz powyższych metryk, upewnij się, że regularnie przeprowadzasz oceny w celu identyfikacji wąskich gardeł, szkolenia prac

  owników oraz regularnego ulepszania narzędzi w celu ciągłego doskonalenia.

  Przyszłe trendy i innowacje

  AI i ML wprowadzają rewolucyjne zmiany w implementacji automatyzacji testów, optymalizując efektywność. A samo naprawiająca się automatyzacja testów używa tego samego algorytmu do wykrywania awarii testów i eliminowania problemów.

  Narzędzia do automatycznego testowania wykorzystują funkcje analityki predykcyjnej do przeglądania historii danych testowych, poprzednich awarii i rejestrów defektów, aby pomóc poprawić przyszłe wyniki. Ponadto, autonomiczne generatory testów minimalizują interwencję ludzką, automatycznie tworząc i zarządzając AI i ML.

  Adaptacja testowania w rozszerzonej rzeczywistości umożliwia płynne i bardziej responsywne testowanie. Ponadto, ramy testowe oparte na blockchainie zapewniają standaryzowane podejście do testowania oraz bezpieczniejszy sposób automatyzacji testowania oprogramowania.

  Podsumowanie

  Automatyzacja testowania oprogramowania to najlepszy sposób na poprawę jakości oprogramowania, zwiększenie produktywności i niezawodności oraz lepsze pokrycie testów. Wymaga także wyboru odpowiednich narzędzi i przypadków, dostosowania do automatyzacji testów DevOps oraz prowadzenia ciągłego monitorowania.

  Implementacja strategii automatyzacji testów to najlepsze rozwiązanie w ciągle ewoluującym krajobrazie cyfrowym. Ze względu na sposób, w jaki kształtuje się ten krajobraz, nadążanie za przyszłymi trendami jest najlepszym sposobem, aby pozostać na czele gry.

  Kategorie
  Najnowsze posty
  Tagi

  Stwórzmy razem nowy projekt!

  Pierwszym krokiem do współpracy jest rozmowa, na której lepiej poznamy Twój projekt i zbierzemy informacje dotyczące problemów, które powinien rozwiązywać gotowy produkt. Odpowiemy również na wszelkie Twoje pytania dotyczące Twojego projektu i współpracy. Od samego początku będzie się opiekował Tobą Maks Konarski - nasz CEO/Co-founder, który posiada wieloletnie doświadczenie jako Software Developer i Konsultant IT, który przedstawi Ci zespół specjalistów już na następnym spotkaniu - i wspólnie doprecyzujemy zakres funkcjonalności, jakie powinno zawierać MVP. Przygotowane podczas spotkań materiały posłużą nam do wykonania estymacji kosztów, które przedstawimy Ci nie później niż w 3 tygodnie po zgłoszeniu mailowym.

  Omówmy szczegóły Twojego projektu!

  Twój adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką *